ABCDEFG ve yumu yumu yumuşak Ğ.

A, B, C, D, E, F, G…

  • Kendinize şunu sordunuz mu bu latin alfabesini kim oluşturdu?
  • Hiç araştırdınız mı kelimeleri kim meydana getirdi?
  • Konuştuğunuz cümleleri nasıl algılıyorsunuz?

Algılama nedir? Kulağınıza gelen kelimelerin gücü nedir ve nasıl tesir eder…

İnsana neden eğitim verilir? İnsan neden kendisini geliştirememektedir…

Bakınız harflerin nasıl meydana getirildiğini ve bu harflerden ne tür kelimeler oluşturularak öğretildiği bilinmese bile, bunların oluşturulmasında bir sebep mutlaka vardır.

İnsanlığa öğretilen ve uydurulan dillerin insanlık için faydalı olup olmadığına bakarsanız geldiğimiz noktada faydalı olamamıştır. Birkaç ülkenin dili hariç ki bunları zaten biliyorsunuz…

Sizin bahsetmiş olduğunuz tüm gelişmeler fiziksel büyümeden ve teknolojinin gelişmesinden başka bir durum değildir. Ayrıca fiziksel büyüme ve teknolojinin gelişmesi kesinlikle insanlığa zarar vermiştir ve dünyayı değiştirerek teknoloji diye bir güç meydana gelmiştir.

Eğer böyle olmasa idi kıyamet veya yok olma diye bir durumdan bahsedemezdiniz. Yaratıcı istese sadece insanlara fiziksel bir kıyamet yaşatır tüm fiziksel yapıyı ayakta tutabilirdi.

Düşünün ki insanlığın yüz yıllarca çalışıp oluşturduğu, yeni dünya veya yeni dünyalar bir anda yok olacak ve hiç bir fiziksel olgu kalmayacak. Eğer bin yıllarca oluşan bu fiziksel oluşum insanlık için olsa idi yaratıcı bunu yapar mıydı?

Sahip oluduğumuz bazı harfleri incelerseniz…

A: Ad; Varlıklara isim verme…
B: Bright; Parlama, parlaklık, Işık
C: Copy; Kopyalama, Çoğaltma…
D: DNA : İnsanı oluşturan temel fizik kuralı, Dark..
E: Euzu; Yaratıcıya güvenme ve inanç (Ezoterizm)
F: Fight ; Savaş, kavga…
G: Gun; Silah
H: High; Yükselme, yüksek…

Anlayacağınız bu İngilizlerin latin alfebesinde bir parmağı olduğu kesindir. Ve bu uydurulan 30 harf bir sistem ve sistematik bir şekilde çalışıyor olabilir. Yada insan beyninde hiç bir etki yaratmayan ve oluşum sağlamayan bilerek belirlenmiş bir yapıda olma ihtimali vardır.

Böyle düşünmemin sebebi ise; neden insanlık sürekli kötüye gitmekte, bunun aksi olarak fiziksel yapı gelişmekte ve teknoloji ilerlemektedir…Tabi her zaman olduğu gibi siz bu işide kadere bağladınız.

Anlayacağınız harflerin oluşturulmasında bir amaç, kelimelerin meydana getirilmesinde bir eğitim, cümlelerin kurulması ise bir gayedir.

Şimdi şunu düşünmemiz gerek…Acaba bu harflerin, üretilen kelimelerin ve kurulan cümlelerin insan hayatına etkisi nedir?

Bence bu düzenin oluşmasının veya oluşturulmasının en büyük sebebi insan algılamasının, hissetmesinin ortadan kaldırılmasıdır.

Ayrıca onu bırakın şuan gittiğimiz nokta;  görme, duyma, dokunma, tat alma ve fiziksel beden duyularının yok edilmesi…

Kendi görüş ve düşüncelerimdir.

Leave a Comment