Fi

Mekana ve zamana dayanan cinsel ilişki ile boyut kazanan insan formu, aslında yansımanın diğer bir yansıma ile birleşmesi sonucu fiziksel boyuta ulaşır.