Gelecek

Aslında gelecek diye bir zaman yoktur. Gelecek dün yaptıklarınızla meydana gelen ve zamanın zorunlu akışı ile oluşmaktadır.

Gelecek zamanın olmasının tek gerçeği yeniden doğuşun olacağı ve sonsuzluk hayatının var olacağıdır. Gelecek aslında sadece yeniden doğmayı ve sonsuzluk hayatını ihtiva eder.

Ancak gelecek sizin için bugün ve geçmiş diye tabir ettiğiniz dünün yansımasıdır.

Bugün – Dün = Gelecek / Yeniden Doğuş = Sonsuzluk Hayatı

Geleceğin anlam kazanabilmesi için bugün iyi değerlendirmek geçmişi de kurcalamamak gerekir. Çünkü gelecek dünden yani geçmişten değil bugünden meydana gelmektedir.

Dün yaptığınız hatalar bugünün eseri değildir. Olmuştur bitmiştir. Bir şekilde zamanın akışı ile kaybolmuştur.

Geleceğin olmasının gerçeği bugündür. Bugün yapacaklarınız gelecektir. Gelecek için çalışmak ise geleceğin geleceği ilgili olarak sonsuzluk hayatının olduğunu gösterir.

Sonsuzluk hayatına ulaşabilmek için de yeniden bir doğuş gereklidir. Yeniden doğuşun sebebi dün yaptıklarınızdır. Yani bugün olarak kabul ettiğiniz zamanın boşa geçmesi ve geleceği yatırım yapılmamasıdır.

Eğer bugün değerli olmasa idi gelecek değer kazanamaz geçmiş bize bir örnek olamazdı. Geleceğin oluşumu bugünden başlar.

Yeniden doğmak ise sonsuzluk hayatının var olduğunu ispat etmektedir.