Sonsuzluk

Sonsuzluk cennettin ve cehennemin başlangıç noktasıdır. Sonsuzluk Yaratıcının takdiri ilahisi ve gücüdür.

Varoluşun varlığının sebebiyeti ve son noktayı koyduğu yerdir. Hak edilen yerdir. İlahi gücün vaad ettiği zamandır.

Sonsuzluk da zaman ve kavramlar yoktur. Sadece itaat vardır. Sadece insanın hak ettiğini almasıdır.