ABCDEFG ve yumu yumu yumuşak Ğ.

A, B, C, D, E, F, G… Kendinize şunu sordunuz mu bu latin alfabesini kim oluşturdu? Hiç araştırdınız mı kelimeleri kim meydana getirdi? Konuştuğunuz cümleleri nasıl algılıyorsunuz? Algılama nedir? Kulağınıza gelen kelimelerin gücü nedir ve nasıl tesir eder… İnsana neden eğitim verilir? İnsan neden kendisini geliştirememektedir… Bakınız harflerin nasıl meydana getirildiğini ve bu harflerden ne … Read more