Uyanış (Yeniden Doğmak)

Varlığın var oluş sebebinin tek gerçek ifadesi, ispatı yeniden doğmak ve sonsuzluk hayatına sahip olmaktır.

Yeniden doğmak yeni den insan olarak dirilmektir. Vaad edilen inanç yolunda hesap vermek ve hak ettiğin sonsuzluk hayatına yol almaktır.

Dünün, bugünün ve geleceğin olmayacağı bir zaman biriminde tekrar hayat için dirilmektir.

Sahip olduğun hayatın hesabını vermektir. Hak ettiğini almaktır.

Yeniden doğmak bir sırdır.

Yeniden doğmak yaratıcının takdiri ve gücüdür.

Yeniden doğmak geçmişin hesabını vermektir.

Yeniden doğmak insan olduğunu hatırlamak insanlığını kabul etmek vaad edilen cenneti yada cehennemi tatmak için yola gelmektir.

Yeniden doğmak, yalvarış yakarıştır. İsyandır, tövbe etmektir.

Geçmişin ve geleceğin hesap günüdür. Varoluşun yeniden doğumudur. Yeniden diriltilmektir. Yeniden cana gelmek ve yaratıcının huzuruna çıkmaktır.

Yeniden doğmak tüm insanlıkla yüz yüze gelmektir. Hak ve hukukun tecelli edeceği zamandır. Zamanın son noktasıdır. Geçici zamanın bittiği ve sonsuzluk hayatının başlayacağı andır.