Güven yıkıldı ise herşey yıkılmıştır.

Güvenin temel kaynağı insandır. Çünkü dünyada insan dışında hiç bir varlıkta akıl yoktur. Unutmayınız ki diğer canlıları da eğiten insandır.

İnsan; hayatının düzenini sağlamak ve kendi misyonunu ilerletmek için sürekli kanunlar ve yasalar çıkarmış ve bunlara uymayanlarıda cezalandırmıştır.

Peki neden böyle bir yolu tercih etmiştir.

Görünmeyen bir şeytan olduğu için mi? yoksa inancının kurallarını ağırlaştırmak için mi?

Halbuki hangi dinde olursa olsun tüm insanlık Allah’ın varlığına inanmak da ancak onu kendi toplum inançlarına göre tanımlamak da ve bir takım eklentiler uydurmaktadır.

Bunu yapmasının bir çok sebebi olmasına rağmen kabul ettiği şeytanın bunları yaptırdığını da düşünememektedir.

Sahip olunan dürtülere uymak veya uymamak aslında sadece insanın elindedir.

Dinde mecburiyet olmadığını iddia eden insan tüm yaşam koşullarını mecburiyete bağlamıştır.

Olmazsa olmaz kuralları, tutmazsa tutmaz yasaları, cezalandırma ve caydırma işkenceleri…

İnsan, sahip olduğu hırs ve intikam duyguları ile bir hayat uydurmuş ve bu hayatı kanunlarla, yasalarla destekler hale getirmiştir.

Gerçek olmamasına rağmen, hatta insanları bu hayatın fani olduğuna ikna etmiş ancak kendileri hayatı en iyi şekilde yaşamaya devam etmişlerdir.

Hayatın olmayan bir şekilde kabul edilmesi, açıkçası size yaratıcı tarafından verildiği şekilde yaşanmaması güvensizliğin eseridir.

Gördüğünüz gibi insanlığın ilerlemesi ve sonsuzluğa ulaşabilmesi için temel kaynak güvendir.

Güven yıkıldığında ve azaldığında hatta yok olmaya yaklaştığın da her şey biter ve tüm hayat yıkılır.

Onu tekrar doğrultmak ve yeniden güven ortamı oluşturmak için ne yeniden çıkarılan kanunlar yeter ne de yasalar.

Güvenin yeniden oluşması ve gerçek değerini kazanması için bir takım sağlam inançlı kimselerin yeniden toplumda öncü olması gerekir.

Maddesiz, maddeye önem vermeyen, manevi değerleri güçlü, insanlığı ön planda tutan, hiç bir politikaya ve misyona üye olmayan insanlar güvenin yeni inşaacılara olacaktır.

Ancak bu şekilde yeni bir güven ortamı oluştura bilir ve adaleti sağlayabilirsiniz.

Mehmet Arkın Gürbüz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir